VIRKSOMHEDSPLAN

OM HUSET NO7

 

Vision

Der hvor Huset No7 skal hen.

Huset No7 skal være et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og forsamlingsvirksomhed samt social samvær. Huset No7 skal være en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt og åbent samspil med kulturmiljøet og Huset No7’s brugergrupperinger bidrager til skabelsen af et varigt og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til borgerne i Herning.

 

Mission

Det Huset No7 skal gøre for at komme derhen.

Huset No7 skal arbejde ud fra begreberne ”mangfoldighed” og ”tillid”. Hemmeligheden bag et levende kulturhus er, at mange forskellige borgere føler ejeskab og ansvar for huset.

 

Huset No7’s faciliteter

 • Kunst- og kulturformidling
 • Værksteder
 • Café
 • Lokaleudlån
 • Projektpladser
 • Biograf
 • Kulturama

 

Kunst- og kulturformidling

Huset No7 vil gøre en særlig indsats for vækstlag inden for diverse genrer, ligesom det vil stille husets scener til rådighed for amatører og andre glade kulturformidlere gennem forskellige aktiviteter.

Huset No7 vil stille hjælp og ressourcer til rådighed målrettet brugergrupper og andre aktører, der ønsker at benytte en af husets scener.

Det skal være en oplevelse at gå gennem huset hvorfor hele huset skal præges af skiftende udstillinger; alt fra billedkunst, skulptur- og smykkekunst.

 

Værksteder

Huset No7 skal stille både filmværksted og diverse kreative værksteder til gratis disposition for interesserede brugere.

 

Kreative værksteder: Man betaler for de materialer man anvender. Ligesom brændinger af diverse materialer betales.Der vil være enkelte aktiviteter, der kræver forhåndstilmelding, men i princippet er værksstederne åbne for besøg direkte fra gaden – døgnet rundt. Huset tilbyder ikke decideret undervisning, men vil lave relevante workshops i brug af redskaber, materialer, programmer og værkstedsfaciliteter m.m.

Målet er i forbindelse med ombygningen at få lavet et åbent værkstedsmiljø, hvor brugerne kan blive inspireret af hinanden i deres kreative proces.

 

Filmværksted: Er startet i et samarbejde mellem Huset No7, Knud Rønn og en stor gruppe af entusiastiske og fagligt dygtige frivillige. Gruppen af frivillige består af flere ungdomsuddannelser, Ung Herning, Studie 1-2 og en god håndfuld unge mennesker, som er optaget af, at Herning også får et sted, som kan danne rammen om et kreativt filmmiljø. Det gælder både for bør, unge og dem der er ældre end de unge.

Formålet er at skabe rammen om et kreativt filmmiljø. Det skal skærpe interessen for, og give brugerne mulighed for oplevelser og udfordringer med filmmediet. Det skal støtte filmiske talenter og fremme deres muligheder for at uddanne sig inden for området. Herunder støtte ikke-kommercielle filmprojekter.

Herning filmværksted skal således byde på både oplevelser, læring og kreativ udfoldelse for både børn og voksne. Det skal bruges af børn, der i en periode har lyst til at lave en film sammen med jævnaldrende, af unge med ambitioner om at blive filminstruktør, af unge, der bare har lyst til at lege med mediet, af de lidt ældre voksne, der måske vil genopleve eller for første gang gå i lag med at udfordre sig selv på det filmiske område – med andre ord: af alle, der selv har lyst til at skabe fortællinger i lyd og billeder.

 

 

Café

Caféen er Husets hjerte. Her mødes man før eller efter et arrangement over en kop kaffe, en øl eller lidt godt til ganen. Der arbejdes på at lave caféen som et beskæftigelsestilbud for sindslidende og andre der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. Caféen bliver således en tværfaglig aktivitet med rod i HOP, Beskæftigelse og Kultur- og fritid. Målgruppen er brugere af de 8 forskellige kulturinstitutioner i gården; både deres brugere og deres ansatte. Men caféen skal også åbne sig ud mod gaden, således at der tiltrækkes brugere ”udefra” fx studerende fra ungdomsuddannelserne, beboere fra ungdomsboligerne og beboere i området.

 

Lokaleudlån/leje

Huset stiller lokaler gratis til rådighed for foreninger, politiske organisationer og grupper hjemmehørende i Herning Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et alment, kulturelt eller oplysende sigte. Lokalerne kan ikke lånes/lejes til regelmæssig brug inden for sport, gymnastik eller fitness.
Øvrige institutioner og erhvervsvirksomheder i eller med tilknytning til Herning Kommune kan leje lokaler efter fastsatte takster. (Se retningslinjer bilag 2)

 

Projektpladser

Tanken bag projektpladserne er, at de skal være med til at fremme vilkårene for kunst- og kulturaktører og produktion i Herning.

Via en meget billig leje, et spændende åbent kontormiljø og hele Huset No7 som legeplads ønsker vi at understøtte udviklingen af lokale, kulturelle kompetencer.

Projektpladserne vil fordele sig således, at nogle vil være længerevarende ”lejemål” (de dyreste), andre vil være kortere lejemål; en slags ”plug & work”, hvor man kan komme uden forudgående booking og benytte mødelokalet, hvis der er plads. Herudover har man mulighed for at sit projekt har adresse i Huset No7. Desuden vil det være fornuftigt at oprette et antal delepladser, som er én plads der deles af 3-4 projekter. En sådan plads vil naturligvis være billigere for det enkelte projekt.

Projektpladserne er en vigtig kerne i hele Huset No7 og visionen for stedet. Til gengæld for en billig husleje samt et attraktivt miljø og placering, forventes der en høj grad af involvering i Huset ved eksempelvis at deltage i de aktiviteter, der foregår i Huset. Det forventes desuden, at alle er ambassadører for Huset No7. Alle ”beboere” i Huset har således et ansvar for, at stedet bliver ved med at udvikle sig.

 

 

 

Fordelingen af projektpladserne foretages af Huset No7’s leder i samarbejde med den øvrige administration.

Der vil være løbende ansøgningsfrist indtil pladserne er fyldt op – herefter vil der være ansøgning til pladserne 2 gang om året.

 

 

Eksempler på lejere:

 • Danseprojekter
 • Filmproduktion
 • Fotograf
 • Forfattere
 • Tryllekunstnere
 • Masketeaterproduktioner
 • Kunsthåndværkere
 • Eventmagere
 • …. Og mange, mange flere.

 

 

Biograf

Huset No7 skal i forlængelse af ovenstående rumme en biograf. Det er nødvendigt for et filmværksted at have en biograf, hvor de kan vise deres produktioner, og det vil være med til at styrke det kreative miljø, der er omkring filmværkstedet. Det er af betydning, at man har mulighed for at fremvise sine produktioner på ordentlig vis. Huset No7 rummer øverst oppe et lokale, som er perfekt til formålet. Det har hidtil være vores UnderGround Scene, men med etableringen af caféen er målet at få integreret scenen mere centralt i Huset og således vil caféen være det oplagte sted. Udover at fremvise filmværkstedets egne produktioner, kan biografen bruges til mindre filmfestivaller, ligesom filmmaraton med skæve film vil være en oplagt mulighed. Derudover kan man fx om formiddagen vise små film for dagplejerne i Herning.

 

Kulturama

Kulturama er en afdeling under Huset No7. Kulturama er fysisk placeret 1,5 km fra Huset No7. Kulturama opstod i forbindelse med den boligsociale indsats i boligområdet, Holtbjerg og tanken er, at det skal være områdets kulturhus mere end hele Hernings Kulturhus. Det økonomiske ansvar og personaleledelsen er placeret hos lederen af Huset No7.

Kulturamas aktiviteter er i høj grad baseret på bevægelsesaktiviteter målrettet børn og unge i området, men der er gode muligheder for nye og anderledes aktiviteter på tværs.

 

Fordele for byen

Huset No7 skal med tiden udvikle sig til et kulturhus for ALLE byens borgere. Værkstederne skal tilbyde faciliteter, som skal tilfredsstille mange interesseområdet og behov. Huset No7 skal i samarbejde med de andre kulturaktører i Gården byde på musikarrangementer, festivals, kunsthåndværkermarked, modeshows og andre initiativer, som skal give alle byens borgere lyst og mulighed for at nyde et af byens smukke rum. Husets café skal tilbyde hjemmelavede produkter af gode råvarer til rimelige priser.

 

 

 

 

Strategiske fokuspunkter 2014

 

Åbenhed – Samarbejde med foreninger, aktører og andre institutioner. Huset No7 skal være det udadvendte kulturhus, hvor dørene står åbent for kulturprojekter og samarbejde. Huset No7 skal aktivt lave samarbejder på tværs af forvaltninger, mellem professionelle og frivillige og med andre projektmagere i byen. Huset No7 skal arbejde for skabelsen af et miljø, hvor udviklingen af nye interessante tilbud på tværs af aktører i og uden for huset sættes i højsædet.

 

Frivillighed – Huset No7 skal tiltrække brugere, aktiviteter og relevante projekter som aktivt skal inddrages i husets udvikling. Huset No7’s tilbud skal i høj grad bæres af byens kreative kræfter, som skal udfolde og udvikle sine aktiviteter i huset. Huset No7 er et hus, hvor man som udadvendt og engageret forening, anden kreativ aktør eller potentiel samarbejdspartner kan forvente åbenhed, professionel sparring og gode udviklingsmuligheder i samarbejde med personalet og husets øvrige aktører.

 

Ombygning – Huset No7 står over for en større fysisk ombygning, som er forudsætningen for, at dele af virksomhedsplanen kan blive ført ud i livet. Det indebærer bl.a. etablering af værksteder, projektpladser, filmværksted og café.