Huset No7 – reglement

.::. Foreninger, politiske organisationer og grupper hjemmehørende i Herning Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et alment, kulturelt eller oplysende sigte, kan efter ansøgning få stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed. Foreninger m.v. skal kunne dokumentere, at de er hjemmehørende i Herning Kommune. Såfremt det tages entré til et arrangement, skal der betales lokaleleje.

.::. Øvrige institutioner og erhvervsvirksomheder kan leje lokaler efter følgende takster.
Det er til en hver tid op til administrationen i Huset No7 at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på leje af lokaler kan lade sig gøre.

Lokaleleje:
Mødelokale Biologi, Fysik og Kemi, Regning, Geografi og Gymnastik
→ 125 kr. pr. time pr. lokale, 375 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 625 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 1250 kr. Afregning sker pr. påbegyndt time.

Lille salen

→ 500 kr. pr. time, 1500 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 2500 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 4375 kr.. Afregning sker pr. påbegyndt time.

Aula

→ 750 kr. pr. time, 2250 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 3750 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 6250 kr. Afregning sker pr. påbegyndt time.

Undervisningslokale i Håndarbejde og Formning

→ 375 kr. pr. time. Afregning sker pr. påbegyndt time.

Lån af Husgerning:
Inventarliste findes på vores hjemmeside www.husetno7.dk
Såfremt der medbringes forplejning ved lån af salene, skal køkkenet lejes.
Når køkkenet lejes, skal kaffe & The trækkes på køkkenets kaffemaskine og afregnes pr. hele kande. Pris pr. kande 35 kr.

Aflysning:
Mødelokaler
Aflysning skal ske senest dagen før i kontorets åbningstid ellers kræves der fuld betaling.
Salene
Aflysning senest 14 dage før.
Ved manglende eller for sen aflysning opkræves fuld betaling.

.::. Huset No7’s lokaler kan ikke benyttes som selskabslokaler til private fester.

.::. Personen der booker skal være fyldt 18 år og er personlig ansvarlig for enhver skade der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

.::.  Når et arrangement er over 150 personer, skal der foretages en brandgennemgang med personalet.
Gennemgangen skal aftales i god tid inden arrangementets afholdelse og indenfor kontorets åbningstid.

.::.  Gennemgangen skal være med en person der er fyldt 18 år, kan tale og forstå dansk og er til stede ved arrangementets afholdelse. Nøgle til lokalet bliver ikke udleveret, såfremt der ikke har været en brandgennem-gang.

Nøgler:

Udlånene er med nøgle-/chipordning og låner er selv ansvarlig for at afhente nøgler inden for kontorets åbningstid. Der betales depositum i forbindelse med udlevering af nøgle. Tilbagebetalingen sker elektronisk via cpr/cvr-nummer, når nøglen er afleveret.

Skyldige regninger til Huset No7 udelukker mulighed for lån/leje af lokaler.

Aflysning af lokale:

Hvis du/I alligevel ikke skal bruge et booket lokale, er du/I forpligtet til at afmelde bookingen. Glemmer du/I dette gentagne gange, kan det medføre udelukkelse fra fremtidige bookinger af lokaler.

Sæsonbookinger:

Reservering af sæsonbookinger kan ske 1 år frem. Fordeling af Husets No7´s lokaler foretages af administrationen i samarbejde med husets leder i hh. husets reglement. Huset No7 forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage i sæsonaftaler. For at undgå evt. aflysning kan flytning til et andet lokale forekomme.
I forbindelse med reservering af lokaler for en samlet sæson kan en forening m.v. normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til samme aktivitet.

Øvrige:
.::. Hvis standardopstilling af borde og stole ikke ønskes, skal brugerne selv sørge for opstilling/flytning af borde og stole, ligesom opstillingen skal bringes tilbage til standardopstillingen efter arrangementet. Personalets anvisninger om anbringelse af borde og stole skal følges. Brugerne sørger selv for almindelig oprydning. Der er mulighed for tilkøb af hjælp til bordop- og nedtagning. Hvis lokalet ikke forlades som det modtages, kan der komme regning på oprydning.

.::. Der er mulighed for mod betaling af bruge Huset No7’s lyd- og lysudstyr samt av-udstyr. Se priser på www.husetno7.dk. Bestilling af av-udstyr er bindende, uanset om det benyttes det eller ej. I er selv ansvarlige for, at kontakte kontoret (i åbningstiden), om hjælp til anvendelse af udstyret, inden Jeres arrangement. Der er ingen teknisk assistance udenfor kontorets åbningstid.

.::. Huset No7 hæfter ikke for lejers eget udstyr

.::. Rygning er strengt forbudt i hele Huset.

.::.  Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer. Drikkevarer skal købes gennem Huset No7. Der henstilles til, at kaffe trækkes i automaten udenfor Cafeens åbningstid. Der må IKKE brygges kaffe i lokalerne. Drikkevarer SKAL bestilles min. 14 dage forud for arrangementet. I modsat fald kan Huset No7 ikke garantere for udbud-det af drikkevarer.

.::.  Forplejning skal købes gennem Huset No7`s cafe. Såfremt Cafeen ikke kan honorere dette, er det muligt selv at medbringe lettere forplejning til mødelokalerne. Medbringes der forplejning til salene, så skal udlejnings-køkkenet lejes. HUSK altid at rydde op efter jer.
Vær opmærksom på, at urørt forplejning fjernes 45 min. efter aftalt serveringstidspunkt.

.::.  Husets udlejningskøkken (Husgerning) ligger ved Aulaen og skal lejes, såfremt der medbringes forplejning. Se køkkenets inventarliste.
Vær opmærksom på, at ekstra service udover 50 pers. koster ekstra.

.::.  Overnatning er ikke tilladt.

.::. Det er til en hver tid op til administrationen i Huset No7 at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på lån af lokaler falder inden for Husets formål (jf. pkt.1), og dermed kan stilles gratis til rådighed.

.::. Det påhviler låner at sikre, at alle døre til de lånte lokaler er aflåst efter brug.

.::. Ved åbne arrangementer påhviler det arrangøren at sende tekst om arrangementet eller lign. til kontoret, så-ledes at arrangementet kan tilføjes arrangementsoversigten på vores hjemmeside.

Cafeen:
Forplejning i forbindelse med lokalebooking sker gennem bookingafdelingen
no7book@herning.dk

Afbestillingspolitik ved forplejning:
2 arbejdsdage før ved bestillinger op til 10 personer
5 arbejdsdage før ved bestillinger op til 50 personer
10 arbejdsdage før ved bestillinger over 50 personer

Såfremt afbestillingsbetingelserne ikke overholdes skal der betales 25 % af beløbet.

Afbestilles der på dagen betales hele beløbet.