Advokatvagten - Gratis retshjælp

Advokatvagten er et tilbud om gratis rådgivning af en advokat eller en advokatfuldmægtig.

Advokatvagten er i huset hver torsdag i LIGE UGER
fra 16.30 – 17.30 i lokale 2.01 (Biblioteket) og 2.02 (Fysik og Kemi).
Undtaget i 2024: 27/7 (sommerferie), 19/10 (efterårsferie) og 28/12 (juleferie).

OBS. Du kan ikke ringe eller skrive til gratis retshjælp, du skal møde personlig op. Men du kan forberede dig til mødet i Advokatvagten

Advokaten har kun et afmålt tidsrum til rådgivningen. Du bør derfor forberede dig grundigt, inden du møder op. Da der ofte er flere, som ønsker rådgivning i Advokatvagten samme dag, må du påregne ventetid.

Inden du møder op

  • Forbered hvad du vil sige og skriv det eventuelt ned på en seddel.
  • Find de dokumenter frem, der vedrører sagen.
  • Fremskaf oplysninger om årsindtægt, hvis du ønsker rådgivning om retshjælp/fri proces.

Ved fremmødet

  • Forklar dit problem så enkelt og tydeligt som muligt.
  • Fortæl om dit syn på sagen.
  • Medbring eventuelt de dokumenter, der vedrører sagen.

Advokaten udfører ikke en egentlig sagsbehandling. Advokatvagten er et tilbud om en juridisk vurdering af din sag samt rådgivning om, hvordan du bedst muligt kommer videre med den.

Rådgivningen i Advokatvagten foregår på dansk. Medbring derfor en tolk, hvis du har svært ved at tale eller forstå dansk.

Og husk, at du altid er velkommen til at komme igen.

Læs mere på hjemmside

biblioteket
biblioteket
Fysik og Kemi