Huset No7 inviterer til Indoor Creative, et kreativt up-coming vinter kunsthåndværkermarked der afholdes søndag d. 4. december 2022 kl. 10.00 – 15.00 i Huset No7, Nørregade 7a, 7400 Herning. Vi inviterer kreative iværksættere, spirende virksomheder og lokale kreative håndværkere til at ansøge om en stand på Indoor Creative i Huset No7!

Du kan søge om en stand, hvis dit kunsthåndværk/fødevarehåndværk er indenfor følgende kategorier;
Interiør, møbler, Fashion, smykker, keramik, billedkunst, fotografi og specialiserede fødevarer
Hører dit kunsthåndværk ikke ind under en af ovenstående kategorier, men tænker du, at du alligevel skal med på vognen – så tøv ikke med at sende en ansøgning.

Det er vigtigt at du er klar til åbning kl. 10.00, og at du ikke pakker ned før kl. 15.00.
Vores borde måler 140 cm x 80 cm. Du skal selv medbringe en dug. Standpladsen måler 2m x 2 m, vil du have mere plads, må du booke to stande.

Lav gerne en fyldestgørende beskrivelse af dit brand, sørg for at uploade billeder i høj kvalitet, da billederne skal bruges på vores hjemmeside, facebook og instagram profil.

Ansøgningsfrist d. 1. november 2022.
Vi vurderer ansøgningerne 1-2.november og kommer med tilbagemelding 2. november.
Betalingsfristen for din stand er mandag d. 7. november, har du ikke betalt inden da, går din plads til en anden.

Marked bliver holdt inde døres i Huset No7.
Stand pris: 400 kr. ink. Bord.

Huset no. 7 would like to invite you in for our Indoor Creative Market Sunday 4 December 2022 at 10.00 – 15.00. It is a seasonal upcoming design market where creative entrepreneurs, growing businesses or creative local craftsmen can show and sell their products.
You can apply for a stand if your craft/food craft is within the following categories;
Jewelry / Prints / Ceramics / Interior / Furniture / Fashion / Specialized foods / Beverage / Bake Goods
If your handicraft does not fall under one of the above categories, but you think you should get on the bandwagon anyway - don't hesitate to send an application.

It is important that you are ready for opening at 10.00 and that you do not pack up before 3 p.m. Our tables measure 140 cm x 80 cm. You must bring a tablecloth yourself. The stand measures 2m x 2m, if you want more space, you must book two stands. Feel free to create an adequate description of your brand, make sure to upload high-quality images, as the images must be used on our website, Facebook and Instagram profile.

Application deadline 1 November 2022.
We assess the applications 1-2 November and give feedback on 2 November. The payment deadline for your stand is Monday 7 November, if you have not paid by then, your place will go to someone else. The market is held indoors in Huset No7.

Stand price: DKK 400 incl. Table.

Application deadline 1 November 2022.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

Ansøgningsskema