Livestreaming fra Aarhus Universitet

Livestreaming fra Aarhus Universitet

en DNA-forsker vil fortælle om hvad forhistorisk DNA kan lære os om dyrenes og menneskets udvikling…