fbpx

Familieværket – Et kulturelt og socialt fællesskab for børnefamilier i Herning Kommune.

Drømmen er en ramme som kan rumme forskelligheder og fremme trivsel for alle børnefamilier.

Visionen er således at skabe de rammer der skal til for at skabe et rum, hvor der er grobund for børnefamiliers trivsel. Det være sig i form af socialt samvær og aktiviteter, vidensdeling og oplægsaftener eller åben rådgivning med sundhedsplejersker, familieterapeuter mm.

Fokus vil i starten være småbørnsforældre og gravide kvinder, men tanken er hurtigst muligt at stedet skal rumme en bredere målgruppe.

Vi har indrettet 90 km2 i kælderen til formålet. Tanken er, at halvdelen af lokalerne skal være frit tilgængelige alle ugens dage kl. 08.00 – 22.00.
Den anden halvdel skal kunne bookes til diverse formål. Pt. har vi hjemmeskolegruppe, barselscafé (Folkekirkens Familiestøtte) og Fars Legestue.

Derudover leger vi med tanken om at reservere lokalerne én gang om måneden til gravide som har termin 6 måneder senere.

Udover de grupper som allerede bruger Familieværket, skal der med tiden findes relevante samarbejdspartnere og bygges aktiviteter på. Det kunne være en ammevejleder, en ekspert i babymassage og zoneterapi, en dag om ernæring og fx madpakker, et oplæg om babytegn, BLW, teenagere osv.

Vi håber, at Familieværket med tiden udvikler sig til en paraply som rummer de fleste aspekter af børnefamiliens liv.

Helt konkret er vores mål pt. at igangsætte følgende initiativer:

For gravide:

 • Terminsgrupper
 • Gravidgrupper
 • Diverse oplæg

For forældre til babyer:

 • Kreative værksteder hvor der kan laves aktiviteter sammen med barnet og andre på barsel
 • Diverse oplæg
 • Barselscafé i form af faciliterede møder
 • Fars Legestue

For forældre til tumlinger og mindre børn:

 • Tumlingecafé hvor hjemmegående kan møde og sparre med hinanden om hverdagens små og store udfordringer.
 • Fars legestue
 • Diverse oplæg

For forældre til teenagebørn

 • Mødeaften som både kan rumme oplæg men også bare et forum for sparring, og hvor man kan finde inspiration og vejledning til andre tilbud i området.

Derudover vil det være oplagt med temadage omkring søvn, opdragelse, kost osv.

Formidling og markedsføring

Vil hovedsageligt foregå via SoMe men måske også via samarbejdspartnere som sundhedsplejen, institutioner og AULA.